Bejelentkezés
Bejelentkezés
Már rendelkezem mömax fiókkal
Elfelejtettem a jelszavam?
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Általános Szerződési Feltételek

Interneten keresztül történő megrendelés esetén:
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88. cégjegyzékszáma: Cg: 01-09- 678786, nyilvántartásba bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 11829519-2-44., továbbiakban: Szolgáltató) által a www.moemax.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Webáruház) igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
 
1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 
1.4. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.
 
1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.
 
1.6. Ügyfélszolgálat: MMXH Lakberendezési Kft. Ügyfélszolgálati iroda helye: 1097 Budapest, Gyáli út 33. Telefon: 06 1 888 7292 Internet cím: www.moemax.hu E-mail: shop@moemax.hu
 
1.7. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Név: conova communications GmbH Székhely: 5020 Salzburg, Karolingerstraße 36A, Ausztria Telefonszám: +43 662 22 00 0 E-mail: office@conova.com
 
1.8. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
 
2. Regisztráció
 
2.1. A Webáruházban történő megrendelés regisztrált felhasználók és nem regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: Név, lakcím, telefonszám, születési dátum, e-mail cím, jelszó, válasz a van-e a házban lift kérdésre. A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és az Ügyfélnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mező kipipálásával az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a számlám menüpontban van lehetőség. Leadott megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.
 
3. Megrendelés
 
3.1. A Webáruházban megvásárolható termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.
 
3.2. A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét (a felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül). A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget és a végösszeget.
 
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát az Ügyfél részére kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ftos vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél egyoldalú nyilatkozattal elállhat vásárlási szándékától a helyes ár közlésétől számított 14 napon belül.
 
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.6. A megrendelés menete:
 
1. Lépés
A megvásárolni kívánt termék a darabszám megadása után a „kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. A kosár jelre kattintva megjelenik a kiválasztott termék/termékek darabonkénti és összesített ára is. Itt van lehetőség a vásárlás módosítására. Az esetleges járulékos költségek (pl. Szállítási költség: csomagküldés díja vagy házhozszállítás díja) is itt jelennek meg. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott, a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjában hatályos rendelkezésnek megfelelő mérték.
 
2. Lépés
A „Fizetés” gombra kattintva elérkezik a következő lépéshez, ami a bejelentkezés. Itt a vevő választhat, hogy regisztrált vásárlóként bejelentkezik a fiókjába, vagy regisztráció nélkül vendégként vásárol. (Ha az Ügyfél már be van jelentkezve, ezt a lépést átugorja.) A jelszó és az e-mail cím megadásával lehet bejelentkezni.
 
3. Lépés
A „Megrendelés“ gombra kattintást követően  adható meg a számlázási és/vagy szállítási cím, valamint a mömax Club Card száma. Ezenkívűl az Ügyfél speciális kérése is ennél a menüpontnál adható meg. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a rendelés nem folytatható.
 
4. Lépés
A fizetési mód kiválasztását követően az Ügyfél a ” Tovább” gombra kattintással egy, a rendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét. Ha az Ügyfél módosítani szeretne a rendelésen vagy az adatokon, azt a „Vissza” gombra kattintást követően teheti meg. Amennyiben az Ügyfél mindent rendben talál, a „Rendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. Ezután a megadott e-mail címre az Ügyfél megkapja a rendelés visszaigazolását. A házhozszállítással kiküldött termékekért bankártyás online fizetéssel, a futárszolgálattal kiküldött termékek teljes vételárát bankkártyás online fizetéssel és utánvéttel is  ki lehet egyenlíteni. Utánvétes vásárlás esetén az Ügyfél a csomag átvételekor a futárnak fizethet bankkártyával és készpénzzel is. (Utánvétes vásárlás esetén az utánvét kezelési költség bruttó 390 Ft)
 
3.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
3.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásra irányuló jogviszony a Szolgáltató és az Ügyfél között a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával keletkezik.
 
3.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
 
4.1. A vételár kiegyenlítése bankkártyás fizetéssel és utánvétes vásárlással is lehetséges.
A házhozszállítással kiküldött termékek teljes összegét ki kell egyenlíteni online bankártyás fizetéssel a weblapon keresztül. A futárszolgálattal kiküldött rendelések utánvéttel történő vásárlása esetén az Ügyfél a csomag átvételekor a futárnak fizethet bankkártyával és készpénzzel is. Utánvétes vásárlás esetén az utánvét kezelési költség bruttó 390 Ft., melyet az Ügyfél a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg fizet meg a Szolgáltatónak.
 
4.2 A megrendelt termékek házhozszállítása esetén a csomagküldési díjat, fuvardíjat magában foglaló szállítási díjat az Ügyfél viseli, a szállítás díja a termékek felsorolásánál van feltüntetve, és a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a megrendelést visszaigazoló e-mailben is szerepel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.


Ha egy Ügyfél ugyanazon a napon több rendelést is lead, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a külön-külön leadott megrendelések utólagos összevonása nem igényelhető; ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot több megrendelt cikk egy szállításba történő összevonására.

Ha egy Ügyfél több terméket rendel, amelyek szállítási módja eltérő, minden esetben csak egy szállítási díjat kell megfizetnie, mégpedig a bútorra vonatkozó házhozszállítás díját. Ilyen esetben a csomagszállításért , amit külön küldeményként kap meg a vásárló, nem számítunk fel díjat.

4.3. A szállítás kizárólag Magyarország területére történik. A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásában található várható szállítási határidő, készleten lévő termékek esetében 10-14 munkanap. Az Ügyfél a megrendelései állapotáról az e-mailben kapott kód alapján tájékozódhat. A “a készlet erejéig” megjelöléssel ellátott termékek esetében előfordulhat, hogy a megrendelését sajnos nem tudjuk teljesíteni. Amennyiben ez így történik, minden esetben értesítjük Ügyfeleinket.
 
4.4 A Weboldalon megrendelt szállítási szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek a rendelésben is megadott e-mailben küldött visszaigazolásban szereplő címen teljesíti. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Szolgáltató által megbízott szállítmányozó megtagadhatja a termék házhozszállítását vagy kézierővel történő mozgatását, ha azt a körülmények ( pl . útviszonyok)vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve, ha annak teljesítése balesetveszélyes (pl. lépcső alkalmalan a szállításra), munka- és vagyonbiztonsági kockázatot jelent. A fenti okok valamelyikének fennállása esetén a megrendelt termék rendeltetési helyére, illetve épületbe történő bevitele, épületen/lépcsőházon belüli és adott lakáson belüli mozgatása egyaránt megtagadható.
Megtagadás esetén a Szolgáltató megbízott szállítmányozója haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.
Szolgáltató felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét, hogy a megrendelt szállítási szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a fenti okokból nem kerül bevitelre a termék a szállítási címként visszaigazolt ingatlanhoz, illetve ingatlanba.
A szállítás várható időpontjáról a Szolgáltató szállítmányozója tájékoztatja az Ügyfelet, aki köteles a jelzett, illetve egyeztetett időpontban átvenni a megrendelelést. A Szolgáltató kéri az Ügyfelet, hogy a kiszállítás során észlelt problémákat, sérüléseket haladéktalanul jelezze a Szolgáltató 1.6. pont szerinti Ügyfélszolgálatának.

4.5 Ha az Ügyfél az árut a Szolgáltató által megbízott szállítmányozó által jelzett, illetve egyeztetett szállítási időpontban olyan okból nem veszi át, amelyért felelős, a Szolgáltató választása szerint jogosult a termék kiszállítását ismételten megkísérelni vagy a szerződéstől elállni. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a szállítmányozói két alkalommal kísérlik meg a megrendelt termékek kézbesítését, a kézbesítés ezen főszabály szerinti másodszori megkísérlése esetén a Szolgáltató a szállításért és tárolásért külön díjazást nem számít fel, illetve elállási jogát – amennyiben sor kerül rá – a második sikertelen kézbesítési kísérlet után gyakorolhatja.
A Szolgáltatót elállási jog illeti meg abban az esetben is, ha az Ügyfél a megrendelt termék átvételét megtagadja a kiszállításkor. Ha az Ügyfél Fogyasztónak minősül, a termék átvételének megtagadását a Szolgáltató a Fogyasztót megillető elállási jog (8. fejezet) gyakorlásának tekinti, ha a Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak.
 

4.6. Az áru elküldésekor az áru elveszésének, vagy sérülésének veszélye csak akkor száll át az Ügyfélre, amikor az áru leszállításra és átadásra kerül az Ügyfél, vagy az általa megbízott, illetve helyiségében tartózkodó, a Szolgáltatótól, ill. a szállítótól eltérő harmadik személy részére. Amennyiben az Ügyfél saját szállítót bíz meg az elszállítással, akkor a kárveszély már az árunak az Ügyfél által igénybe vett szállító részére történő kiadásakor átszáll.
 
4.7. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az online kuponnal elérhető kedvezmények összegét, illetve mértékét, a kupon beváltásának feltételeit is jogosult a Szolgáltató egyoldalúan meghatározni.
A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott online kupon, illetve az azzal elérhető kedvezmény érvényesítésére kizárólag a megrendelés leadása előtt van mód az adott kuponra irányadó beváltási feltételek betartásával a jelen bekezdésben foglaltak szerint. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kuponnal elérhető kedvezmény utólagos érvényesítésére, így a már megrendelt termékek és szolgáltatások árából történő utólagos levonására nincs lehetőség.


 A kupon beváltása és így a kedvezmény érvényesítése a megrendelés során, a „Kosárba” gomb megnyomását követően betöltődő oldalon történhet, a kuponhoz tartozó kódnak a „Kuponok” mezőbe történő beírásával és ezt követően pink nyílra történő kattintással érvényesíthető. A sikeres beváltást követően a fizetendő összeg a kuponnal elérhető kedvezmény összegével, illetve mértékével módosul (csökken), a megrendelés folytatása során a rendszer már a kedvezménnyel csökkentett díjakat / fizetési kötelezettséget tünteti fel.

4.8.ASzolgáltató az Ügyfél részére a megrendelés visszaigazolását követően, illetve a kiszállítás megkezdését megelőzően állítja ki a számlát, amelynek értéke a megrendelt házhozszállítás tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számla átadása a termék leszállításával, illetve átadásával egyidejűleg történik.

4.9. Az áruházban történő személyes átvételre, illetve külföldi címre történő kiszállításra webshopon keresztül megrendelt termékek esetében nincsen mód. Az Ügyfél hibájából meghiúsult csomag kézbesítés ill házhozszállítás (csomagküldés esetén összesen 3, házhoszálíltás esetén összesen 2 próbálkozás) miatti újraküldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).
 
5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 
5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
 
a) Kellékszavatosság
 
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat, ha a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Vevő az árut az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni, és az esetleges minőségi kifogásait, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül az Eladóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.Az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
b) Termékszavatosság
 
Az Ügyfél a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
c) Jótállás
 
Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók. Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet. Kötelező jótállás időtartama 1 év. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.
 
6. Elállás
 
6.1. A termék átvétele után az Ügyfél köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét és mennyiségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal. (1.6 pont)
 
6.2. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén: postai cím : 1097 Budapest, Gyáli út 33. e-mail: shop@moemax.hu Az Ügyfél ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 
6.3. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A csomagküldéssel kiküldött termékeket csomagként az alábbi címre:
H-1173, Budapest, Pesti út 2.
A házhozszállítással kiküldött termékeket:
H-1214, Budapest, Rákóczi Ferenc út. 277 szám alatti Szolgáltató telephelyére küldheti vissza. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli. Ügyfelet  kizárólag akkor terheli a termékben bekövetkezett értékcsökkenés, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be vagy az Ügyfél bontott, összeszerelt,nem eredeti csomagolású terméket küld vissza..

6.4. A Szolgáltató a bontatlan, eredeti csomagban visszaküldött termékek teljes vételárát visszafizeti a beérkezéstől számított 14 napon belül. A bontott, összeszerelt,nem eredeti csomagolású termékekek vételárából  a Szolgáltató jogosult 30%-ot levonni.
 A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének (visszavitelének) költsége a Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató kifejezetten vállalta e költségek viselését. Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a termék visszaküldésének költségei akkor is a Fogyasztót terhelik, ha a Fogyasztó a termék házhozszállításakor, illetve a termék átvételekor gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésében azzal, hogy a visszaszállítás költsége ez esetben is a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató a visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó segítségnyújtásra irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.(1.6. pont)
 
6.5. A Szolgáltatónak a Fogyasztó által utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldése közvetlen költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.


 

7. Panaszkezelés
 
Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.6. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
a) Szóbeli panasz
Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolatipéldányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30napon belül indokolással ellátott választ küld.


b) Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.


c) Jogorvoslat
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala ,
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefonszám: +36 1 450 2598
 
Az Ügyfél a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 
A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Weboldal: http://bekeltet.hu/
 
Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívül rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.
 
8. Adatvédelem
 
A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony kezelésével összefüggésben kezeli a Vevő adatait az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által meghatározott keretek között a moebelix.hu és moemax.hu oldalakon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban részletesen meghatározott szabályok alapján. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá eső jogügyletek során a moebelix.hu és moemax.hu oldalakon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartja.és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor hatályban lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. (Adatvédelmi Tájékoztató)
 
9. Irányadó jog
 
A Szolgáltató és az Ügyfél egymás közötti jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszonyokban a teljesítés helyének Magyarország tekintendő, függetlenül attól, hogy az Ügyfélnek melyik országban van a lakcíme, székhelye, fióktelepe vagy telephelye.
 
10. Egyebek
 
10.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
10.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
10.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
Budapest, 2019.09.16.
 
1. számú melléklet Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
1 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
2 Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Szerződés/Megrendelés száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 Kelt:
 elektronikus levelezési címét.
2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló termék