Bejelentkezés
Bejelentkezés
Már rendelkezem mömax fiókkal
Elfelejtettem a jelszavam?
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Tisztelt Vásárlók!
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 2020. március hó 19. napjától csak olyan kölcsönszerződéseket köt, amelyek teljes hiteldíj mutatója nem haladja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt értékét, azaz a jelen közlemény kiadásának időpontjában az 5,9 %-ot.
Üdvözlettel:
Cofidis Magyarországi Fióktelepe


Nagyon tetszik az a sarokgarnitúra, de a ruhásszekrényt is le kellene cserélni? Tervezhető konyhabútort szeretnél vásárolni? A mömax termékkínálatával könnyedén berendezheted az álomotthonodat! Igényelj forint alapú áruhitelt fix futamidővel, így könnyedén tudsz előre is kalkulálni! A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében összeszedtük, hogy ehhez mikre lesz szükséged és milyen feltételeknek kell megfelelned. Az áruvásárlási hitel segítségével nem kell várnod, hiszen a raktárkészleten lévő terméket a hitel pozitív elbírálása esetén rögtön haza is viheted és használhatod.

hitel-feltetelek2-korr

Az adós és adóstárs személyére vonatkozó általános elvárások

 • 18. életévét betöltötte
 • magyarországi, állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • rendszeres, igazolható jövedelem - min. nettó 70.000Ft
  • alkalmazott és munkabért kap (min. 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén)
  • vállalkozó és van bejelentett jövedelme (min. 2 éves vállalkozás)
  • nyugdíjas vagy végleges rokkantsági ellátásban részesül
 • saját telefonos elérhetőség (vezetékes vagy mobil)
 • ne szerepeljen aktív adósként a negatív KHR listán
   
 • Egyéb feltételek
  • nem áll felmondás alatt, nem tölti próbaidejét
  • nincsen 10 napnál hosszabb betegszabadságon
  • amennyiben a jövedelmet letiltás terheli, a kérelem nem fogadható el

Célunk a gördülékeny ügyintézés...

...mégis mire lesz szükséged?

Szükséges dokumentumok

 • Személyi igazolvány / kártya alapú vezetői engedély / az útlevél mindkét oldalának másolata
 • Lakcímkártya - a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata
 • Jövedelemigazolás
  • 500 000Ft alatti hitelösszeg esetén:

   Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata arról a számláról, ahová a jövedelem érkezik (bankszámlakivonat formátuma lehet eredeti, fénymásolat vagy online bankból kinyomtatott kivonat) vagy a szerződéscsomagban található munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok) a munkáltató által kitöltve. Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be, mely lehet a csomagban található vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány.

   Nyugdíj esetén: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata vagy ha rokkantsági ellátásban részesülsz, ezen dokumentum mellé csatold a Nyudíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát.

   Vállalkozás / őstermelő: Előző évi NAV jövedelemigazolás szükséges.


  •  
  • 500 000Ft feletti hitelösszeg esetén:

   Alkalmazott:
   Munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok). Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú, a munkáltató által megfelelően kitöltött nyomtatvány.

   Nyugdíjas: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha rokkantsági ellátásban részesülsz, ezen dokumentum mellé csatold a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát.

   Amennyiben gyermek után családi pótlékra vagy jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.

   Egyéb jövedelemigazolás (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, cafeteria): típusától függően NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata vagy munkáltatói igazolás.

   Vállalkozás / őstermelő: Előző évi NAV jövedelemigazolás szükséges.

 Hitelközvetítői tájékoztató

Az MMXH Lakberendezési Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41, a „Cofidis”) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 10.§ (1) ab) pontja szerinti függő ügynökeként (hitelközvetítőjeként) jár el.

 

A Cofidis a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (jogutódja: Magyar Nemzeti Bank) által 24981/9/2005. sz. alatt nyilvántartásba vett hitelintézet fióktelepe, amely a Hpt. 5. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, így mint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet (az „Anyavállalat”) magyarországi fióktelepe, a székhely államának (Franciaország) felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján és annak betartásával működik.

 

Az Anyavállalat székhelye szerinti állam (Franciaország) felügyeleti hatósága által kiadott engedély lehetővé teszi a Cofidis számára, hogy Magyarországon hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenységet végezzen a Hpt. 3.§ (1) b) pontjában meghatározott tevékenységi kör keretein belül.

Ügynöki tájékoztató

Cégnév: MMXH Lakberendezési Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-678786

Adószám: 11829519-2-44

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.

Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/

Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen. Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.

A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – a hitelfelvételhez kapcsolódó szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe felé szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.