Hitel információ

Nagyon tetszik az a sarokgarnitúra, de a ruhásszekrényt is le kellene cserélni? Tervezhető konyhabútort szeretnél vásárolni? A mömax termékkínálatával könnyedén berendezheted az álomotthonodat! Igényelj forint alapú áruhitelt fix futamidővel, így könnyedén tudsz előre kalkulálni! A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében összeszedtük, hogy ehhez mikre lesz szükséged és milyen feltételeknek kell megfelelned. Az áruvásárlási hitel segítségével nem kell várnod, hiszen a raktárkészleten lévő terméket a hitel pozitív elbírálása esetén rögtön haza is viheted és használhatod.

Cofidis áruhitel igénylésének feltételei

Az adós és adóstárs személyére vonatkozó általános elvárások

 • 18. életévét betöltötte
 • magyarországi, állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • rendszeres, igazolható jövedelem - min. nettó 100.000Ft
  • alkalmazott és munkabért kap (min. 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén)
  • vállalkozó és van bejelentett jövedelme (min. 2 éves vállalkozás)
  • nyugdíjas vagy végleges rokkantsági ellátásban részesül
 • saját telefonos elérhetőség (vezetékes vagy mobil)
 • ne szerepeljen aktív adósként a negatív KHR listán
   
 • Egyéb feltételek
  • nem áll felmondás alatt, nem tölti próbaidejét
  • nincsen 10 napnál hosszabb betegszabadságon
  • amennyiben a jövedelmet letiltás terheli, a kérelem nem fogadható el

Szükséges dokumentumok

 • Személyi igazolvány / kártya formátumú vezetői engedély / az útlevél mindkét oldalának másolata
 • Lakcímkártya - a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata
 • Jövedelemigazolás
 • Érvényes személyazonosító igazolvány / kártya formátumúvezetői engedély / az útlevél mindkét oldalának másolata
 • Lakcímkártya - a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata
 • Jövedelemigazolás
Alkalmazott esetén: utolsó 3 havi bankszámlakivonat minden oldalának másolata arról a számláról, ahová a jövedelem érkezik (bankszámlakivonat formátuma lehet eredeti vagy online bankból kinyomtatott kivonat) vagy munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok) a munkáltató által kitöltve. Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be vagy a NAV által automatizáltan, elektronikus úton biztosított igazolás.

Nyugdíj esetén: nyugdíjas éves elszámoló lap másolata vagy nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjfolyósító által kiállított határozat, amin látszik a nyugdíj összege, rokkantsági ellátás mellé határozat csatolása (melyben igazolja az ügyfél, hogy a futamidő végéig nem kell felülvizsgálatra mennie).

Vállalkozó: Előző évi NAV jövedelemigazolás szükséges.

Őstermelő: Előző kétévi NAV jövedelemigazolás és az előző évi SZJA bevallás szükséges
 • Amennyiben gyermek után családi pótlékra jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata vagy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.
   
 • Egyéb jövedelemigazolás (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, cafeteria): típusától függően NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata vagy munkáltatói igazolás.

Hitelközvetítői tájékoztató

Az MMXH Lakberendezési Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41, a „Cofidis”) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 10.§ (1) ab) pontja szerinti függő ügynökeként (hitelközvetítőjeként) jár el.
 
A Cofidis a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (jogutódja: Magyar Nemzeti Bank) által 24981/9/2005. sz. alatt nyilvántartásba vett hitelintézet fióktelepe, amely a Hpt. 5. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, így mint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet (az „Anyavállalat”) magyarországi fióktelepe, a székhely államának (Franciaország) felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján és annak betartásával működik.
 
Az Anyavállalat székhelye szerinti állam (Franciaország) felügyeleti hatósága által kiadott engedély lehetővé teszi a Cofidis számára, hogy Magyarországon hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenységet végezzen a Hpt. 3.§ (1) b) pontjában meghatározott tevékenységi kör keretein belül.

Ügynöki tájékoztató

Cégnév: MMXH Lakberendezési Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-678786
Adószám: 11829519-2-44
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/
Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
 
Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján a https://intezmenykereso.mnb.hu/ címen. Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.
A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem ismert.
Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.
A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – a hitelfelvételhez kapcsolódó szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.
Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe felé szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.
A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.